STP mäklare

STP står för Straight Through Processing och är en av flera lösningar som mäklare kan använda sig av. En STP mäklare (STP broker) är alltså en mäklare som tillämpar Straight Through Processing av de ordrar som klienterna gör. Exempel på andra lösningar är Electric Communication Network (ECN) mäklare och Market Maker (MM) mäklare.

EN STP mäklare skickar klienternas ordrar vidare elektroniskt till liquidity providers (tillhandahållare av likviditet), såsom banker och interbank exchange houses. Ordrarna passerar inte genom någon Dealing Desk, utan går direkt till marknaden där de kan matchas.

Bästa STP mäklare

  1. AVATrade
  2. FXCC
  3. Vantage
  4. eToro

Dealing Desk / Market Makers vs. STP mäklare

Eftersom STP mäklare inte har någon Dealing Desk ingår de i den grupp av mäklare som kallas för No Dealing Desk (NDD) brokers.

Dealing Desk (DD) brokers, även kända som Market Makers, matchar klientens köp- och säljordrar istället för att skicka dem vidare. Detta sker antingen genom att ordern matchas mot en order som kommer från någon annan av klienterna eller genom att mäklaren själv är motpart i affären.

Eftersom en Market Maker inte kopplar din order till någon större marknad finns det bara en begränsad grupp handlare som kan bli din motpart: mäklarens klienter + mäklaren själv.

STP mäklare vs. ECN mäklare

Inom gruppen No Dealing Desk (NDD) brokers hittar vi även ECN mäklarna, det vill säga de mäklare som använder sig av ett Electronic Communication Network för att skicka klienternas ordrar till marknaden. STP och ECN mäklare påminner en hel del om varandra (och bägge är NDD mäklare), men en ECN mäklare fungerar samtidigt som en knutpunkt för likviditet. Denna knutpunkt består av en pool av banker och finansiella institutioner som konkurrerar med varandra om att få vara motpart för klienternas affärer.

En anledning till att ECN-mäklare är lockande är att de (eller i alla fall vissa av dem) erbjuder ännu snabbare exekution av ordrar än STP-mäklarna, och ofta i kombination tajtare spreads. Många institutionella investerare använder sig av ECN-mäklare. För den vanliga hobbyhandlare med liten budget kan det vara svårt att ens få öppna ett konto hos en ECN-mäklare, eftersom det är vanligt att de kräver en hög första insättning. Vissa har också höga krva på hur stor varje affär måste vara för att den ska tillåtas.

Fördelar med att använda en STP-mäklare

Huruvida en STP-mäklare är den optimala lösningen för dig beror på flera faktorer, och det går inte rakt av att säga att STP alltid är bättre än andra mäklartyper eller vice versa.

En av nackdelarna med STP-mäklare är att de ofta har bredare spreads jämför med DD-mäklare. Om din handelsstrategi bygger på riktigt tajta spreads kan det därför vara svårt att hitta en lämplig STP-mäklare. STP-mäklare tjänar i normalfallet huvuddelen av sina pengar på spreads, och i vissa fall även på courtage.

Här är några exempel på varför vissa handlare föredrar STP-mänklare:

Snabbhet

För den typ av handelsstrategi där varje ögonblick är viktigt och kan vara skillnaden mellan profit och förlustaffär kan en STP-mäklare vara gynnsam, eftersom de är kända för att matcha ordrar mycket snabbt och inte slösa dyrbar tid på att låta ordrar passera genom en Dealing Desk. På en volatil marknad kan en STP-mäklare innebära en lägre risk för re-quotes.

Priserna reflekterar marknaden

Med en STP-mäklare är du kopplad direkt mot marknaden, så de priser du ser är aktuella marknadspriser. Market Makers kan sätta sina egna nivåer för köp och sälj.

Ingen lojalitetskonflikt

Att ha en Market Maker mäklare, det vill säga en mäklare som också är din motpart i affärer, innebär en inbyggd lojalitetskonflikt, eftersom din mäklare tjänar mer pengar om den köper billigt från dig och säljer dyrt till dig. Låg transparens innebär att det kan vara svårt eller omöjligt för dig att veta vad som sker bakom kulisserna. Förutom att ge dåliga priser (i förhållande till marknadspriserna) kan mäklaren också välja ut vilka ordrar den vill vara motpart för istället för att låta det ske helt automatiska marknadsmässiga matchningar.

En STP- mäklare tjänar sina pengar på andra vis, och har därför ingen nytta av att du säljer billigt och köper dyrt. Tvärt om kan det vara mer gynnsamt för STP-mäklaren om det går bra för klienten, eftersom en sådan klient är troligare att stanna kvar och omsätta större och större volymer.

Storleken på handelsposterna (lots)

Hos ECN-mäklare är det mycket vanligt att man inte får göra affärer som är mindre än 0.1 lot. Detta eftersom banker och andra finansiella institutioner tenderar att ha detta som lägsta nivå. För små hobbyhandlare kan så pass stora affärer vara knepigt, eftersom det krävs att man har förhållandevis stora belopp att riskera. Även om du har så pass mycket pengar i ditt handelskonto att det räcker till 0.1 lot kan det tvinga dig att lägga för många av dina ägg i en enda korg och göra det svårt att få till en rimlig riskspridning för din handel.

Många STP-mäklare låter sina klienter göra mindre affärer än 0.1 lot, vilket är viktigt för småskaliga handlare. Tre välkända exempel är mäklarna XTB, Admiral Markets och Interactive Brokers (IBKR). Hos de två första kan man handla med 0.01 lot, och hos IBKR är den nedre gränsen istället satt i form av 1 enhet av basvalutan i ditt konto.

Hybrider

Värt att tänka på i sammanhanget är att vissa mäklare agerar som hybrider. De har en dealing desk och är alltså DD-mäklare, men kan välja att skicka vissa ordrar vidare till marknaden och vara motpart i andra. Detta kan skapa en situation där bristande transparens gör det svårt för klienten att veta vad som egentligen pågår.

Hur vet jag om en mäklare är STP, ECN eller MM?

Den enklaste lösnignen är förstås att välja en mäklare som är tydlig och öppen med information om vilken typ av mäklare de är och som har licens från någon av de striktare licensgivarna. Vissa mäklare ger dig till och med möjlighet att välja mellan olika kontotyper när du registrerar dig, baserat på vilken typ av mäklartjänst du vill ha.

Rota gärna också runt lite för att se hur pass bra mäklarens rykte är bland handlarna på nätet – kan man lita på vad de säger om sig själva?

Om en mäklare är mer diffus i informationen kring sin modell, och kanske inte ens svarar på direkta frågor om den, kan man förstås välja att helt enkelt inte använda den mäklaren. Det finns idag så många nätmäklare tillgängliga att man inte måste nöja sig med någon som är medvetet vag kring sin verksamhet.

Med det sagt tänker vi ändå lista några tips som kan hjälpa dig att skapa en bild av vad det är för slags mäklarmodell en viss mäklare ägnar sig åt. Detta är inte någon exakt vetenskap, utan bara några ledtrådar som kan kan vara hjälpsamma i vissa situationer.

  • Hur små affärer får du göra?ECN-mäklare brukar inte tillåta affärer som är mindre än 0.1 lot. Tillåts affärer mindre än så är det mer troligt att du har att göra med en STP-mäklare eller Market Maker.
  • SpreadsAllra tajtast spreads brukar man hitta hos Market Makers. Detta eftersom de inte behöver tjäna pengar på spreadsen, utan istället kan göra sina vinster på att vara motpart i affärerna som klienterna gör. ECN-mäklare kan också erbuda riktigt tajta spreads, men brukar då kompensera sig med hjälp av högre courtage.
  • Regler kring scalpingMarket Makers brukar ha regler mot scalping. Om scalping är tillåtet, eller till och med uppmuntras, är det troligare att du har att göra med en ECN-mäklare eller STP-mäklare.

Är NDD-mäklare och STP-mäklare synonymer?

Nej. Alla STP-mäklare är NDD-mäklare, men det finns NDD-mäklare som inte är STP-mäklare. (Precis som alla tummar är fingrar, men det finns fingrar som inte är tummar.) Ett exempel på en mäklartyp är som är NDD utan att vara STP är ECN-mäklaren.